Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

ANBI status

Samenvatting ANBI gegevens

Naam
Stichting Dada

RSIN/fiscaal nummer
808565102

Contactgegevens
Zuidbaan 518
2841 MD Moordrecht

E-mail: info@stichting-dada.nl
Telefoon: 0182-615768

Bankrelatie: Rabobank Rotterdam
Rekeningnummer: 12.89.72.009
IBAN: NL12 RABO 0128 9720 09
BIC: RABONL2U

KvK Rotterdam nr. 29051607

Bestuurssamenstelling
Andre van Duivenbode – Voorzitter
Robbert Prins – Penningmeester
Willem van Meurs – Evenementen
Jan Paul Schop- Projecten

Beleidsplan
Stichting DaDa zet zich in voor de verbetering van de zorg van kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen. Het bereiken van deze doelstelling steunt op twee pijlers:

1. Het genereren van financiële middelen voor het realiseren van projecten
2. Het financieren en faciliteren van projecten bij ziekenhuizen en medische instellingen

Ad. 1

Stichting DaDa is voor haar fondsenwerving geheel afhankelijk van donaties en acties van bedrijven en particulieren. Om fondsen te genereren organiseert Stichting DaDa zelf een aantal evenementen zoals het DaDa-diner en de DaDa-golfdag. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om Stichting DaDa financieel te ondersteunen. Uitgangspunt is dat het kostenniveau van Stichting DaDa zo laag mogelijk is en dat activiteiten van Stichting DaDa zo veel mogelijk gesponsord worden. Jaarlijkse algemene en administratieve kosten voor de Stichting bedragen maximaal 10% van de gegenereerde middelen.
Naast de door Stichting DaDa zelf georganiseerde evenementen zijn er verschillende bronnen van inkomsten / mogelijkheden om Stichting DaDa financieel te ondersteunen. Hier vindt u daar meer over.

Ad. 2

Hoe goed de medische zorg in Nederland ook is, soms is het normale zorgpakket gewoon niet voldoende. Stichting DaDa zet zich in voor zieke kinderen die extra zorg en voorzieningen nodig hebben. Stichting DaDa wil echt het verschil maken voor een betere zorg voor kinderen.

Dit doet Stichting DaDa door projecten bij ziekenhuizen en medische instellingen te financieren en faciliteren. Projecten waaraan Stichting DaDa ondersteuning verleent moeten voldoen aan een aantal criteria:

  • Het project moet een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen van Stichting DaDa.
  • Het moet om een project gaan. De bijdrage van Stichting DaDa is begrensd in de tijd en dient dus niet voor het financieren van structurele activiteiten.
  • Voor het project zijn geen reguliere middelen beschikbaar in de reguliere begroting van de instelling (ook projecten die normaal gesproken horen tot de normale taken van de instelling waarvoor de instelling een bijdrage ontvangt van bijvoorbeeld de overheid horen niet tot het aandachtsgebied van de stichting).
  • De instelling moet bereid zijn om verantwoording over het project af te leggen. Daartoe ondertekent zij een overeenkomst met Stichting DaDa.

Het bestuur van Stichting DaDa beoordeelt, eventueel met hulp van onafhankelijk adviseurs de door ziekenhuizen en medische instellingen ingediende projectaanvragen.

Beloningsbeleid
Bestuur en vrijwilligers van Stichting DaDa zijn onbezoldigd. Stichting DaDa heeft geen medewerkers in vaste dienst. Wel wordt gebruik gemaakt van betaalde diensten voor de organisatie van evenementen en voor secretariële ondersteuning. Nadere informatie hierover treft u aan in ons jaarverslag.

Doelstellingen
Stichting DaDa wil bijdragen aan een betere zorg voor kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen in Nederland door het realiseren van projecten die niet vanuit de normale middelen van het ziekenhuis of de gezondheidszorg gefinancierd kunnen worden

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Een overzicht van de activiteiten van Stichting DaDa treft u aan op onze projectenpagina en op ons nieuwsoverzicht.

Financiële verantwoording

jaarrekening-2022

formulier publicatieplicht ANBI 2022

Terug